Hệ lụy nguy hiểm của bệnh lậu

Hệ lụy nguy hiểm của bệnh lậu

Bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhea, song cầu trong tế bào. Vi khuẩn lậu có thể sinh sôi nảy nở nhanh...