Thác nước một nguồn cao nhất Trung Quốc

Thác nước một nguồn cao nhất Trung Quốc

Baizhangji là thác nước một nguồn cao nhất Trung Quốc với chiều rộng 1.200 m và chiều cao 353 m.