Đề nghị giữ nguyên 2 án tử hình trong vụ giết người ở Đồng Tâm

Đề nghị giữ nguyên 2 án tử hình trong vụ giết người ở Đồng Tâm

Sáng 9-3, trong ngày xét xử thứ hai của phiên tòa phúc thẩm vụ án 'Giết người', 'Chống người thi hành công...
Y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm

Y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm

Vụ Đồng Tâm: Y án tử hình 2 bị cáo giết người

Vụ Đồng Tâm: Y án tử hình 2 bị cáo giết người

Xã Đồng Tâm dần ổn định và đang trên đà phát triển

Xã Đồng Tâm dần ổn định và đang trên đà phát triển

Tuyên án vụ Đồng Tâm: Tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Tuyên án vụ Đồng Tâm: Tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: Y án tử hình bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức

Phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: Y án tử hình bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức

Vụ án Đồng Tâm: Y án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Vụ án Đồng Tâm: Y án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Y án tử hình hai bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Y án tử hình hai bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Vụ án Đồng Tâm: Y án tử hình với 2 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức

Vụ án Đồng Tâm: Y án tử hình với 2 bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức

Vụ án tại xã Đồng Tâm: Các bị cáo nói lời sau cùng

Vụ án tại xã Đồng Tâm: Các bị cáo nói lời sau cùng

Y án tử hình 2 bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm

Y án tử hình 2 bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm

Tòa phúc thẩm y án vụ Đồng Tâm

Tòa phúc thẩm y án vụ Đồng Tâm

Xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm: Các bị cáo được nói lời sau cùng

Xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm: Các bị cáo được nói lời sau cùng

Tòa bác kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Tòa bác kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Đề nghị y án sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án ở xã Đồng Tâm

Đề nghị y án sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án ở xã Đồng Tâm

Vụ Đồng Tâm: Đề nghị y án tử hình bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Vụ Đồng Tâm: Đề nghị y án tử hình bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: Đề nghị y án tử hình 2 bị cáo

Phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: Đề nghị y án tử hình 2 bị cáo

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với hai bị cáo

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với hai bị cáo

Không thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

Không thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

Vụ Đồng Tâm: Viện kiểm sát đề nghị y án tử hình 2 bị cáo

Vụ Đồng Tâm: Viện kiểm sát đề nghị y án tử hình 2 bị cáo

VKS đề nghị y án tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

VKS đề nghị y án tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Kiểm sát viên: Không thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

Kiểm sát viên: Không thể giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ Đồng Tâm

Hà Nội: Xét hỏi 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ Đồng Tâm

Hà Nội: Xét hỏi 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ Đồng Tâm

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Các bị cáo nhận tội

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Các bị cáo nhận tội

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Bị cáo tỏ ra hối hận, xin hưởng khoan hồng

Phúc thẩm vụ Đồng Tâm: Bị cáo tỏ ra hối hận, xin hưởng khoan hồng

Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại xã Ðồng Tâm

Xét xử phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: 6 bị cáo thừa nhận phạm tội, xin giảm án

Xét xử phúc thẩm vụ án ở Đồng Tâm: 6 bị cáo thừa nhận phạm tội, xin giảm án

Phúc thẩm vụ án tại Đồng Tâm: 6 bị cáo xin giảm nhẹ tội

Phúc thẩm vụ án tại Đồng Tâm: 6 bị cáo xin giảm nhẹ tội