Cựu chiến binh người Mông trồng rừng theo lời Bác dạy

Cựu chiến binh người Mông trồng rừng theo lời Bác dạy

Xuất ngũ trở về, cựu chiến binh Vừ Chả Chống, người dân tộc Mông, bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn,...