Cần cơ chế mạnh mẽ đảm bảo phát triển ngành điện trong tương lai

Cần cơ chế mạnh mẽ đảm bảo phát triển ngành điện trong tương lai

Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch...
Đồng loạt kiến nghị hạn chế tốc độ phát triển của điện mặt trời

Đồng loạt kiến nghị hạn chế tốc độ phát triển của điện mặt trời

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Dự thảo quy hoạch điện VIII đã trình Chính phủ

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Dự thảo quy hoạch điện VIII đã trình Chính phủ

Quy hoạch Điện VIII đã trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Quy hoạch Điện VIII đã trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Quy hoạch điện VIII sẽ đưa ra 3 nhóm cơ chế và 11 giải pháp quan trọng

Quy hoạch điện VIII sẽ đưa ra 3 nhóm cơ chế và 11 giải pháp quan trọng

Họp 2 lần, Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch Điện VIII

Họp 2 lần, Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch Điện VIII

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thông tin VOV.VN nêu về cơ cấu nguồn nhiệt điện than

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thông tin VOV.VN nêu về cơ cấu nguồn nhiệt điện than

Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Không bỏ dự án nhiệt điện than trong quy hoạch VIII, Bộ Công thương nói gì?

Không bỏ dự án nhiệt điện than trong quy hoạch VIII, Bộ Công thương nói gì?

Quy hoạch điện VIII: Phương án huy động vốn còn nhiều băn khoăn

Quy hoạch điện VIII: Phương án huy động vốn còn nhiều băn khoăn

Quy hoạch điện VIII: Cần xem xét tốc độ phát triển năng lượng tái tạo

Quy hoạch điện VIII: Cần xem xét tốc độ phát triển năng lượng tái tạo

EVN lo lắng hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo

EVN lo lắng hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo

IEEFA kiến nghị thay đổi tư duy truyền thống trong Quy hoạch điện VIII

IEEFA kiến nghị thay đổi tư duy truyền thống trong Quy hoạch điện VIII

Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đề nghị tăng công suất điện gió gấp 5 lần trong Quy hoạch Điện VIII

Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đề nghị tăng công suất điện gió gấp 5 lần trong Quy hoạch Điện VIII

Đến lượt PVN băn khoăn về đầu tư điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII

Đến lượt PVN băn khoăn về đầu tư điện khí LNG trong Quy hoạch điện VIII

EVN lo lắng về Quy hoạch điện VIII

EVN lo lắng về Quy hoạch điện VIII

Mỗi năm cần 12-13 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện VIII

Mỗi năm cần 12-13 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện VIII

Vận hành dự án thủy điện gắn với bảo vệ môi trường

Vận hành dự án thủy điện gắn với bảo vệ môi trường

Việt Nam cần 33,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2030

Việt Nam cần 33,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2030

Dự thảo Quy hoạch điện VIII: Bỏ quên nhiều bài học

Dự thảo Quy hoạch điện VIII: Bỏ quên nhiều bài học

Nhiệt điện sẽ không còn là 'trụ cột'

Nhiệt điện sẽ không còn là 'trụ cột'

Quy hoạch điện VIII vẫn quá chú trọng nhiệt điện than

Quy hoạch điện VIII vẫn quá chú trọng nhiệt điện than

'Đề án Quy hoạch điện VIII: Tháo gỡ những nút thắt trong phát triển năng lượng'

'Đề án Quy hoạch điện VIII: Tháo gỡ những nút thắt trong phát triển năng lượng'

Bình Thuận xin bổ sung gần 30.000 MW vào Quy hoạch điện VIII

Bình Thuận xin bổ sung gần 30.000 MW vào Quy hoạch điện VIII

Chính thức thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Chính thức thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Chính thức thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Chính thức thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII