Triệt xóa nạn đá gà ăn tiền

Với tình hình tội phạm đánh bạc, trong đó có đá gà, đang ngày càng phức tạp, quy mô, tính chất, thủ đoạn...
Chủ tịch HĐND, Trạm phó Trạm Y tế xã và giáo viên 'chụm đầu' giành nhau 26 triệu

Chủ tịch HĐND, Trạm phó Trạm Y tế xã và giáo viên 'chụm đầu' giành nhau 26 triệu

Chủ tịch HĐND xã bị khởi tố vì đánh bạc

Chủ tịch HĐND xã bị khởi tố vì đánh bạc

Bắt quả tang 3 cán bộ xã và 1 giáo viên đánh bạc

Bắt quả tang 3 cán bộ xã và 1 giáo viên đánh bạc

Hà Tĩnh: Phó bí thư xã cùng 3 cán bộ bị khởi tố vì tội danh 'đánh bạc'

Hà Tĩnh: Phó bí thư xã cùng 3 cán bộ bị khởi tố vì tội danh 'đánh bạc'

Phó Bí thư Đảng ủy xã bị khởi tố vì đánh bạc

Phó Bí thư Đảng ủy xã bị khởi tố vì đánh bạc

Phó Bí thư Đảng ủy xã và nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố vì đánh bạc

Phó Bí thư Đảng ủy xã và nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố vì đánh bạc

Phó bí thư đảng ủy xã bị khởi tố về tội đánh bạc

Phó bí thư đảng ủy xã bị khởi tố về tội đánh bạc

Khởi tố phó bí thư xã, giáo viên sát phạt nhau trên chiếu bạc

Khởi tố phó bí thư xã, giáo viên sát phạt nhau trên chiếu bạc

Bốn cán bộ bị khởi tố vì đánh bạc

Bốn cán bộ bị khởi tố vì đánh bạc

Bắt quả tang chủ tịch HĐND, nguyên chủ tịch UBND xã cùng 1 giáo viên đánh bạc

Bắt quả tang chủ tịch HĐND, nguyên chủ tịch UBND xã cùng 1 giáo viên đánh bạc

Bắt quả tang Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc ở Hà Tĩnh

Bắt quả tang Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc ở Hà Tĩnh

Khởi tố Chủ tịch HĐND, Trạm phó Trạm Y tế xã và thầy giáo đánh bạc

Khởi tố Chủ tịch HĐND, Trạm phó Trạm Y tế xã và thầy giáo đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố phó bí thư xã đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố phó bí thư xã đánh bạc

Hà Tĩnh: Phó bí thư Đảng ủy và 3 cán bộ bị khởi tố về tội đánh bạc

Hà Tĩnh: Phó bí thư Đảng ủy và 3 cán bộ bị khởi tố về tội đánh bạc

Khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ và giáo viên, y tế xã can tội đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ và giáo viên, y tế xã can tội đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 cán bộ xã về tội đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 cán bộ xã về tội đánh bạc

Khởi tố nhóm cán bộ xã về tội đánh bạc

Khởi tố nhóm cán bộ xã về tội đánh bạc

Phê chuẩn khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Phê chuẩn khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố Phó bí thư Đảng ủy xã cùng 3 người khác về hành vi đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố Phó bí thư Đảng ủy xã cùng 3 người khác về hành vi đánh bạc

Hà Tĩnh: Khởi tố Phó bí thư Đảng ủy xã và 3 cán bộ

Hà Tĩnh: Khởi tố Phó bí thư Đảng ủy xã và 3 cán bộ