Táo bạo vì nghệ thuật

Táo bạo vì nghệ thuật

Việc phim về đề tài nàng Kiều thời hiện đại mang tên 'Kiều @' của đạo diễn Đỗ Thành An vẫn ra rạp vào ngày...
Kiều @ có gì đặc biệt?

Kiều @ có gì đặc biệt?

'Kiều @' ra rạp, chấp nhận rủi ro đương đầu Covid-19

'Kiều @' ra rạp, chấp nhận rủi ro đương đầu Covid-19