Kiên nhẫn trước dịch

Kiên nhẫn trước dịch

Những diễn biến phức tạp liên tục của dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phía Bắc đã khiến việc tập luyện...