Kỳ Duyên, Dương Hoàng Yến trầy trật đội mưa thực hiện nhiệm vụ

Kỳ Duyên, Dương Hoàng Yến trầy trật đội mưa thực hiện nhiệm vụ

Trong Sao nhập ngũ tập 13, cả 6 cô gái đều vô cùng vất vả khi phải thực hiện nhiệm vụ dưới trời mưa lớn....
Dương Hoàng Yến đã dám nổi loạn ở tuổi 30

Dương Hoàng Yến đã dám nổi loạn ở tuổi 30