Đến bao giờ người dân xã Cát Thành mới có nước sạch?

Đến bao giờ người dân xã Cát Thành mới có nước sạch?

Người dân Cát Thành vui vô kể khi được cơ quan chức năng thông báo sau tháng 4/2021 sẽ được dùng nước sạch,...