Khoảng 15% sản lượng dầu thô Mỹ vẫn chưa được khôi phục

Khoảng 15% sản lượng dầu thô Mỹ vẫn chưa được khôi phục

Khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn chưa thể hồi phục, mặc dù các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã trở...
Các nhà máy lọc dầu Texas tê liệt, giá xăng ở Mỹ tăng

Các nhà máy lọc dầu Texas tê liệt, giá xăng ở Mỹ tăng