Thành phố Quảng Ngãi: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND

Thành phố Quảng Ngãi: Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND

Sáng 2.3, HĐND TP.Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 18 để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI,...
Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước

Bế mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kiện toàn các chức danh trong bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Kiện toàn các chức danh trong bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội

Quốc hội sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước vào cuối tháng 3

Quốc hội sẽ kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước vào cuối tháng 3

Kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội tháng 3

Kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội tháng 3

Quốc hội dành 6,5 ngày kiện toàn nhân sự chủ chốt Nhà nước

Quốc hội dành 6,5 ngày kiện toàn nhân sự chủ chốt Nhà nước

Kỳ họp QH tháng 3-2021 sẽ dành 6,5 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp QH tháng 3-2021 sẽ dành 6,5 ngày cho công tác nhân sự

Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp tháng 3

Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp tháng 3

Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 24-3

Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 24-3

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp cuối

Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp cuối

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 tới

Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 tới