Người đàn ông chế xe ba bánh điện từ phế liệu

Người đàn ông chế xe ba bánh điện từ phế liệu

Một người đàn ông ở phía nam Dải Gaza đã sản xuất những chiếc xe ba bánh điện từ phế liệu để hỗ trợ người...