Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 44.000 đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 44.000 đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Sau khi nhận được công văn của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về việc rà soát, thống kê đối tượng tiêm vắc xin...
TP Hồ Chí Minh lập danh sách 44.175 người được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu

TP Hồ Chí Minh lập danh sách 44.175 người được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu

44.000 người TP.HCM được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

44.000 người TP.HCM được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

TP.HCM sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 44.175 người

TP.HCM sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 44.175 người

TP.HCM ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 44.000 người

TP.HCM ưu tiên tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 44.000 người

Dịch Covid-19: Chủ động nguồn vắc xin trong nước

Dịch Covid-19: Chủ động nguồn vắc xin trong nước

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dự kiến bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân từ ngày 8-3

Bộ trưởng Bộ Y tế: Dự kiến bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân từ ngày 8-3

Việt Nam dự kiến tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên vào 8/3

Việt Nam dự kiến tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên vào 8/3

Ngày 8/3, Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Ngày 8/3, Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Dự kiến ngày 8/3 sẽ tiêm vắc xin COVID-19 mũi đầu tiên

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Dự kiến ngày 8/3 sẽ tiêm vắc xin COVID-19 mũi đầu tiên

Hải Dương lập danh sách 9 nhóm người được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Hải Dương lập danh sách 9 nhóm người được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 giai đoạn đầu

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 giai đoạn đầu

9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin COVID-19

9 nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin COVID-19

Chín nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắcxin

Chín nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắcxin

Vaccine Covid-19 được tiêm miễn phí cho 9 đối tượng

Vaccine Covid-19 được tiêm miễn phí cho 9 đối tượng

9 nhóm người được ưu tiên tiêm miễn phí vaccine COVID-19

9 nhóm người được ưu tiên tiêm miễn phí vaccine COVID-19

Chính phủ ra nghị quyết mua 150 triệu liều vắc xin COVID-19

Chính phủ ra nghị quyết mua 150 triệu liều vắc xin COVID-19

Dự kiến 5 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19

Dự kiến 5 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19

Nhân viên y tế, giáo viên, hàng không, người nghèo được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 miễn phí

Nhân viên y tế, giáo viên, hàng không, người nghèo được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 miễn phí

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Nhóm đối tượng được tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí ở Việt Nam

Nhóm đối tượng được tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí ở Việt Nam

8 nhóm được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí

8 nhóm được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng mua vaccine COVID-19 của Nga, Trung Quốc

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng mua vaccine COVID-19 của Nga, Trung Quốc

Dự kiến lộ trình cung ứng vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Dự kiến lộ trình cung ứng vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Bộ trưởng Y tế: 'Năm 2021 Việt Nam đảm bảo không thiếu vaccine COVID-19'

Bộ trưởng Y tế: 'Năm 2021 Việt Nam đảm bảo không thiếu vaccine COVID-19'

Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine trong năm 2021

Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine trong năm 2021

Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine trong năm 2021

Việt Nam sẽ có 90 triệu liều vaccine trong năm 2021

Đầu tháng 3, Việt Nam sẽ tiêm hơn 117.000 liều vắc xin Covid-19

Đầu tháng 3, Việt Nam sẽ tiêm hơn 117.000 liều vắc xin Covid-19