Giữ lửa cho bài chòi

Giữ lửa cho bài chòi

Nhiều năm qua, nghệ thuật trình diễn bài chòi dân gian dù có những bước thăng trầm, song luôn được gìn giữ,...
Để nghệ thuật bài chòi vang xa…

Để nghệ thuật bài chòi vang xa…