Gia đình ở TP.HCM bị trộm gần 200 triệu khi đi chúc Tết

Gia đình ở TP.HCM bị trộm gần 200 triệu khi đi chúc Tết

Ông Lý nói khi gia đình vừa đi được khoảng 20 giây thì 2 kẻ trộm ra tay. Tài sản bị mất gồm 10 chỉ vàng,...