Có gì trong khu vườn chữa lành gần 1ha Trung Nguyên Legend?

Có gì trong khu vườn chữa lành gần 1ha Trung Nguyên Legend?

Khu vườn Zen Garden là một trong số các hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án bất động sản đầu tay của vua cà...