Xử phạt một cán bộ từ vùng dịch về còn trốn xét nghiệm

Xử phạt một cán bộ từ vùng dịch về còn trốn xét nghiệm

UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa xử phạt một cán bộ và Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Tổng công ty...
Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng chống COVID-19

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người đàn ông không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người đàn ông không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch

Đà Nẵng xử phạt nam công nhân đến từ vùng dịch Hải Dương 'trốn' xét nghiệm

Đà Nẵng xử phạt nam công nhân đến từ vùng dịch Hải Dương 'trốn' xét nghiệm

Tự ý rời bệnh viện, công nhân quê Hải Dương bị phạt 7,5 triệu

Tự ý rời bệnh viện, công nhân quê Hải Dương bị phạt 7,5 triệu

Xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp khai báo y tế gian dối

Xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp khai báo y tế gian dối

Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

Đà Nẵng phạt 7,5 triệu đồng thanh niên quê Hải Dương không chịu xét nghiệm Covid-19

Đà Nẵng phạt 7,5 triệu đồng thanh niên quê Hải Dương không chịu xét nghiệm Covid-19

Nam công nhân ho, sốt tự ý rời bệnh viện bị phạt 7,5 triệu đồng

Nam công nhân ho, sốt tự ý rời bệnh viện bị phạt 7,5 triệu đồng

Đà Nẵng: Xử phạt 1 cá nhân và 1 tổ chức vì vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng: Xử phạt 1 cá nhân và 1 tổ chức vì vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng phạt người không chịu xét nghiệm COVID 7,5 triệu đồng

Đà Nẵng phạt người không chịu xét nghiệm COVID 7,5 triệu đồng

Phạt nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt 'trốn' khỏi bệnh viện

Phạt nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt 'trốn' khỏi bệnh viện

Đà Nẵng xử phạt 1 người về từ Hải Dương tự ý rời bệnh viện

Đà Nẵng xử phạt 1 người về từ Hải Dương tự ý rời bệnh viện

Xử phạt 7,5 triệu đồng một phó ban 'trốn' xét nghiệm

Xử phạt 7,5 triệu đồng một phó ban 'trốn' xét nghiệm

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Đà Nẵng xử lý người trốn cách ly, xét nghiệm ở khung cao nhất

Đà Nẵng xử lý người trốn cách ly, xét nghiệm ở khung cao nhất

Đà Nẵng xử lý người trốn khai báo y tế ở khung cao nhất

Đà Nẵng xử lý người trốn khai báo y tế ở khung cao nhất

Nam công nhân từ Hải Dương trở lại Đà Nẵng làm việc âm tính lần 1 với SARS- CoV-2

Nam công nhân từ Hải Dương trở lại Đà Nẵng làm việc âm tính lần 1 với SARS- CoV-2

Nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt âm tính với SARS-CoV-2

Nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt âm tính với SARS-CoV-2

Sẽ xử phạt nghiêm nam công nhân bị ho, sốt từ Hải Dương vào Đà Nẵng tự ý rời BV

Sẽ xử phạt nghiêm nam công nhân bị ho, sốt từ Hải Dương vào Đà Nẵng tự ý rời BV

Rà soát kỹ lịch trình của nam công nhân quê Hải Dương vào Đà Nẵng làm việc

Rà soát kỹ lịch trình của nam công nhân quê Hải Dương vào Đà Nẵng làm việc

Đà Nẵng xử phạt nghiêm đối với trường hợp về từ Hải Dương trốn khai báo y tế

Đà Nẵng xử phạt nghiêm đối với trường hợp về từ Hải Dương trốn khai báo y tế

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện

Cách ly nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt tự ý rời khỏi bệnh viện

Cách ly nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt tự ý rời khỏi bệnh viện

Từ Hải Dương về, bị ho, sốt…vẫn 'trốn' xét nghiệm COVID-19

Từ Hải Dương về, bị ho, sốt…vẫn 'trốn' xét nghiệm COVID-19

Công nhân quê Hải Dương bị ho, sốt tự ý rời bệnh viện ở Đà Nẵng

Công nhân quê Hải Dương bị ho, sốt tự ý rời bệnh viện ở Đà Nẵng

Đã tìm ra và cách ly nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng có dấu hiệu ho, sốt

Đã tìm ra và cách ly nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng có dấu hiệu ho, sốt

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện

Nam công nhân quê Hải Dương ho, sốt tự ý rời bệnh viện

Nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt 'trốn' khỏi bệnh viện

Nam công nhân từ Hải Dương vào Đà Nẵng bị ho, sốt 'trốn' khỏi bệnh viện