Xác lập nền tảng công dân số, xã hội số

Xác lập nền tảng công dân số, xã hội số

Theo thống kê của Bộ Công an, nước ta có khoảng 5.400 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ,...
Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc cấp căn cước công dân

Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc cấp căn cước công dân

Kiên Giang huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị thực hiện dự án cấp CCCD

Kiên Giang huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị thực hiện dự án cấp CCCD

Vì sao phải 'cấp tốc' cấp thẻ Căn cước gắn chíp trước 1/7/2021?

Vì sao phải 'cấp tốc' cấp thẻ Căn cước gắn chíp trước 1/7/2021?

Hà Nội dẫn đầu cả nước với hơn 2 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội dẫn đầu cả nước với hơn 2 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội dẫn đầu, cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội dẫn đầu, cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp

Cải tiến trong quy trình, sáng tạo trong cách làm, quyết tâm hoàn thành 2 dự án đúng tiến độ

Cải tiến trong quy trình, sáng tạo trong cách làm, quyết tâm hoàn thành 2 dự án đúng tiến độ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp căn cước công dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp căn cước công dân

Người dân có được xem thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia?

Người dân có được xem thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia?

Số định danh cá nhân trên căn cước công dân giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng

Số định danh cá nhân trên căn cước công dân giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân

Duy trì việc cập nhật, bổ sung thông tin dân cư hằng ngày

Duy trì việc cập nhật, bổ sung thông tin dân cư hằng ngày

An Giang làm căn cước công dân suốt ngày đêm

Dữ liệu cá nhân trên căn cước công dân gắn chip được bảo vệ ra sao?

Dữ liệu cá nhân trên căn cước công dân gắn chip được bảo vệ ra sao?

Phú Tân sơ kết thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Phú Tân sơ kết thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Nhiều thuận tiện từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhiều thuận tiện từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sóc Trăng: Cơ bản hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư

Sóc Trăng: Cơ bản hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư

Quảng Ninh triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Quảng Ninh triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Hộ khẩu tỉnh khác có được làm căn cước công dân ở Hà Nội?

Hộ khẩu tỉnh khác có được làm căn cước công dân ở Hà Nội?

Tăng thời gian làm việc ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

Tăng thời gian làm việc ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?

Công an Hà Nội: Nỗ lực cao nhất để cấp căn cước gắn chíp cho người dân

Công an Hà Nội: Nỗ lực cao nhất để cấp căn cước gắn chíp cho người dân

Lập tổ công tác lưu động, làm căn cước gắn chíp phục vụ nhân dân

Lập tổ công tác lưu động, làm căn cước gắn chíp phục vụ nhân dân

Bước tiến mới xây dựng chính phủ số

Bước tiến mới xây dựng chính phủ số