Trật tự y tế toàn cầu sẽ ra sao sau đại dịch COVID-19?

Trật tự y tế toàn cầu sẽ ra sao sau đại dịch COVID-19?

Từ đại dịch COVID-19, một số cường quốc được cho là sẽ nổi lên trong trật tự y tế toàn cầu vì nhiều nước...