Báo chí quốc tế: Việt Nam sẽ một lần nữa kiểm soát được dịch bệnh

Báo chí quốc tế: Việt Nam sẽ một lần nữa kiểm soát được dịch bệnh

Business Insider nhận định, với quy mô dân số và vị trí địa lý như Việt Nam, quốc gia này đáng ra phải là...
Việt Nam chống dịch COVID-19 tốt hơn nhiều quốc gia

Việt Nam chống dịch COVID-19 tốt hơn nhiều quốc gia

Việt Nam xứng đáng được ghi nhận trong cuộc chiến chống COVID-19

Việt Nam xứng đáng được ghi nhận trong cuộc chiến chống COVID-19

Báo Mỹ: Việt Nam đứng thứ 2 trong gần 100 nước thành công trong ứng phó với Covid-19

Báo Mỹ: Việt Nam đứng thứ 2 trong gần 100 nước thành công trong ứng phó với Covid-19

Báo chí quốc tế ca ngợi thành công chống dịch của Việt Nam

Báo chí quốc tế ca ngợi thành công chống dịch của Việt Nam

Báo Mỹ tiếp tục ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19

Báo Mỹ tiếp tục ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19

Báo Mỹ ca ngợi cách Việt Nam chống dịch, vì sao?

Báo Mỹ ca ngợi cách Việt Nam chống dịch, vì sao?

Chuyên gia LHQ: Việt Nam chống COVID-19 rất hiệu quả

Chuyên gia LHQ: Việt Nam chống COVID-19 rất hiệu quả

Báo Mỹ ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19

Báo Mỹ ca ngợi thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19

Việt Nam xếp thứ 2 về mức độ kiểm soát dịch

Việt Nam xếp thứ 2 về mức độ kiểm soát dịch

Điều phối viên Liên Hợp quốc: Việt Nam đáng lẽ phải xếp trên cả New Zealand về chống dịch Covid-19

Điều phối viên Liên Hợp quốc: Việt Nam đáng lẽ phải xếp trên cả New Zealand về chống dịch Covid-19

Báo Mỹ: Không cần phong tỏa quốc gia, Việt Nam thành công khi chống Covid-19

Báo Mỹ: Không cần phong tỏa quốc gia, Việt Nam thành công khi chống Covid-19

Báo Mỹ ca ngợi cuộc chiến chống Covid-19 của Việt Nam

Báo Mỹ ca ngợi cuộc chiến chống Covid-19 của Việt Nam

Báo Mỹ: Việt Nam chống dịch COVID-19 tốt thứ 2 bảng đánh giá 98 quốc gia

Báo Mỹ: Việt Nam chống dịch COVID-19 tốt thứ 2 bảng đánh giá 98 quốc gia