TPHCM gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

TPHCM gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

Chung cư Carillon là địa điểm cuối cùng trong 35 điểm phong tỏa do dịch COVID-19 ở TPHCM được gỡ bỏ.
Dỡ bỏ điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19 cuối cùng ở TP Hồ Chí Minh

Dỡ bỏ điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19 cuối cùng ở TP Hồ Chí Minh

TPHCM gỡ phong tỏa toàn bộ các điểm cách ly khu dân cư liên quan đến COVID-19

TPHCM gỡ phong tỏa toàn bộ các điểm cách ly khu dân cư liên quan đến COVID-19

TPHCM dỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng liên quan đến COVID-19

TPHCM dỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng liên quan đến COVID-19

TP.HCM gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

TP.HCM gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối cùng

Thành phố Hồ Chí Minh không còn điểm phong tỏa do Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh không còn điểm phong tỏa do Covid-19

TP.HCM gỡ bỏ toàn bộ 35 điểm bị phong tỏa do COVID-19

TP.HCM gỡ bỏ toàn bộ 35 điểm bị phong tỏa do COVID-19

TP.HCM: Gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối, không có ca mắc mới sau 12 ngày

TP.HCM: Gỡ bỏ điểm phong tỏa cuối, không có ca mắc mới sau 12 ngày

TP HCM: Vỡ òa niềm vui khi gỡ bỏ điểm phong tỏa Covid-19 cuối cùng

Chung cư gần 400 dân ở TP.HCM đã được gỡ phong tỏa

Chung cư gần 400 dân ở TP.HCM đã được gỡ phong tỏa

TP.HCM 'sạch bóng' điểm phong tỏa liên quan các ca mắc Covid-19

TP.HCM 'sạch bóng' điểm phong tỏa liên quan các ca mắc Covid-19

TPHCM: Chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa do liên quan COVID-19

TPHCM: Chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa do liên quan COVID-19

Tin vui: TPHCM chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa do liên quan COVID-19

Tin vui: TPHCM chỉ còn 1 địa điểm phong tỏa do liên quan COVID-19

TP Hồ Chí Minh: Thêm một địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa

TP Hồ Chí Minh: Thêm một địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa

TP.HCM còn duy nhất 1 điểm phong tỏa vì Covid-19

TP.HCM còn duy nhất 1 điểm phong tỏa vì Covid-19

TP.HCM có thêm điểm được gỡ phong tỏa, người dân vỡ òa

TP.HCM có thêm điểm được gỡ phong tỏa, người dân vỡ òa

TPHCM chỉ còn một điểm phong tỏa vì COVID-19

TPHCM chỉ còn một điểm phong tỏa vì COVID-19

TP HCM chỉ còn 1 điểm phong tỏa liên quan Covid-19

TP. Hồ Chí Minh: Còn 2 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

TP. Hồ Chí Minh: Còn 2 điểm phong tỏa do dịch COVID-19

TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19

Chỉ còn 2 điểm phong tỏa do dịch COVID-19 tại TP.HCM

Chỉ còn 2 điểm phong tỏa do dịch COVID-19 tại TP.HCM

TPHCM: Thêm 4 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa

TPHCM: Thêm 4 địa điểm được gỡ bỏ phong tỏa

TP.HCM tiếp tục gỡ bỏ hàng loạt điểm phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19

TP.HCM tiếp tục gỡ bỏ hàng loạt điểm phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19