Cỗ máy quản lý 6 tỷ USD của gia tộc quyền lực Brazil

Cỗ máy quản lý 6 tỷ USD của gia tộc quyền lực Brazil

Phần lớn người Brazil biết gia tộc Moreira Salles. Nhưng hiếm ai nghe đến 'cỗ máy 6 tỷ USD' giúp quản lý...