Nhân sự mới ngành thi hành án

Nhân sự mới ngành thi hành án

Ông Nguyễn Minh Đức, quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục THADS tỉnh này.
Lạng Sơn: Bổ nhiệm Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đình Lập

Lạng Sơn: Bổ nhiệm Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Đình Lập