An Giang tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

An Giang tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng ta. Công...
Thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các sai phạm

Phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các sai phạm

Xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết đi vào cuộc sống

Xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết đi vào cuộc sống

Chú trọng '4 đúng' trong kiểm tra, giám sát

Chú trọng '4 đúng' trong kiểm tra, giám sát

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Kiên Giang với UBKT các huyện ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Kiên Giang với UBKT các huyện ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông

Ngăn ngừa vi phạm

Ngăn ngừa vi phạm

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam

Lai Châu: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Lai Châu: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long

Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long

Thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam

Thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam

Lễ Công bố quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Lễ Công bố quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu

Phú Thọ thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Phú Thọ thi đua nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng

Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng