Hải Dương thêm 28 bệnh nhân COVID-19 ra viện

Hải Dương thêm 28 bệnh nhân COVID-19 ra viện

Bán tranh gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư

Bán tranh gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư

Bác sĩ 'bắt' trái tim ngừng đập để 'hồi sinh' bệnh nhi 5 tuổi

Bác sĩ 'bắt' trái tim ngừng đập để 'hồi sinh' bệnh nhi 5 tuổi

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện, xác lập kỳ tích mới

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện, xác lập kỳ tích mới

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện

Kỳ tích ghép tim hồi sinh cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Kỳ tích ghép tim hồi sinh cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhi ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

Cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 ở Hải Dương khỏi bệnh

Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 ở Hải Dương khỏi bệnh

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 tại nước ta đã khỏi bệnh

Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 tại nước ta đã khỏi bệnh

Bệnh nhi 24 ngày tuổi mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Bệnh nhi 24 ngày tuổi mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Bệnh nhân sơ sinh đầu tiên mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân sơ sinh đầu tiên mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhi nhiễm COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi nhiễm COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc COVID-19 tại Việt Nam khỏi bệnh

Bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam xuất viện

Bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

Bệnh nhi Covid-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện