Đề nghị phạt hai người phụ nữ từ vùng dịch về quê trốn cách ly

Đề nghị phạt hai người phụ nữ từ vùng dịch về quê trốn cách ly

Hai người phụ nữ đi từ vùng dịch Hải Dương trở về Nghệ An không khai báo y tế, trốn cách ly bị đề nghị xử...
Lai Châu: Xử phạt 10 triệu đồng 1 người khai báo y tế gian dối

Lai Châu: Xử phạt 10 triệu đồng 1 người khai báo y tế gian dối

Điện Biên: Thêm 2 trường hợp khai báo y tế 'né vùng có dịch' bị xử phạt

Điện Biên: Thêm 2 trường hợp khai báo y tế 'né vùng có dịch' bị xử phạt

Xử phạt thêm 3 trường hợp khai báo y tế gian dối khi về từ vùng dịch

Xử phạt thêm 3 trường hợp khai báo y tế gian dối khi về từ vùng dịch

Lai Châu: Phạt 15 triệu đồng 3 trường hợp khai báo y tế gian dối

Lai Châu: Phạt 15 triệu đồng 3 trường hợp khai báo y tế gian dối

Xử phạt thêm 3 trường hợp khai báo y tế gian dối khi về từ vùng dịch

Xử phạt thêm 3 trường hợp khai báo y tế gian dối khi về từ vùng dịch

Cô gái từ vùng dịch về khai báo gian dối, đi chúc tết khắp nơi bị phạt 15 triệu đồng

Cô gái từ vùng dịch về khai báo gian dối, đi chúc tết khắp nơi bị phạt 15 triệu đồng

Kiên quyết xử nghiêm người khai báo y tế gian dối

Kiên quyết xử nghiêm người khai báo y tế gian dối

Về từ vùng dịch nhưng khai báo gian dối, đôi nam nữ bị phạt 15 triệu đồng

Về từ vùng dịch nhưng khai báo gian dối, đôi nam nữ bị phạt 15 triệu đồng

Điện Biên: Xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp khai báo y tế gian dối

Điện Biên: Xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp khai báo y tế gian dối

Muôn kiểu gian dối mùa dịch Covid-19

Muôn kiểu gian dối mùa dịch Covid-19

Hai giáo viên bị xử phạt 20 triệu vì khai báo gian dối

Hai giáo viên bị xử phạt 20 triệu vì khai báo gian dối

Yên Bái: Phạt nữ công nhân trở về Hải Dương khai báo y tế gian dối 15 triệu

Yên Bái: Phạt nữ công nhân trở về Hải Dương khai báo y tế gian dối 15 triệu

Hải Phòng: Phạt 10 triệu đồng trường hợp gian dối khai báo y tế

Hải Phòng: Phạt 10 triệu đồng trường hợp gian dối khai báo y tế

Đề nghị phạt cô gái khai báo y tế gian dối 15 triệu đồng

Đề nghị phạt cô gái khai báo y tế gian dối 15 triệu đồng

Đề nghị phạt 15 triệu đồng người từ Hải Dương về quê khai báo gian dối

Đề nghị phạt 15 triệu đồng người từ Hải Dương về quê khai báo gian dối

Đề nghị phạt 15 triệu cô gái từ Hải Dương về khai báo gian dối

Đề nghị phạt 15 triệu cô gái từ Hải Dương về khai báo gian dối

Chống dịch bằng kỷ luật thép

Chống dịch bằng kỷ luật thép

Đề nghị phạt nữ công nhân khai báo y tế gian dối 15 triệu đồng

Đề nghị phạt nữ công nhân khai báo y tế gian dối 15 triệu đồng

Bắc Kạn: Phạt 2 triệu đồng trường hợp khai báo y tế gian dối

Bắc Kạn: Phạt 2 triệu đồng trường hợp khai báo y tế gian dối

Cô gái từ Hải Dương về khai báo y tế gian dối âm tính với SARS-CoV-2

Cô gái từ Hải Dương về khai báo y tế gian dối âm tính với SARS-CoV-2