WHO tạo đột phá khi phê duyệt khẩn cấp cho vắc xin Covid-19 một liều

WHO tạo đột phá khi phê duyệt khẩn cấp cho vắc xin Covid-19 một liều

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa vắc xin của Johnson & Johnson vào danh sách sử dụng khẩn cấp.
Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 về Việt Nam

Chi tiết thời gian cung ứng 60 triệu liều vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam

Chi tiết thời gian cung ứng 60 triệu liều vắc-xin Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình cung ứng 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam

Lịch trình chi tiết tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam

Nóng: Bộ Y tế thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Nóng: Bộ Y tế thông tin lịch trình cung ứng 60 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam

Tháng 3-4/2021, Việt Nam tiếp nhận hơn 5,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Tháng 3-4/2021, Việt Nam tiếp nhận hơn 5,6 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca

Việt Nam sẽ có tổng hơn 5,65 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 3, 4

Việt Nam sẽ có tổng hơn 5,65 triệu liều vắc xin COVID-19 trong tháng 3, 4

COVAX phân phối 20 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tuần đầu tiên

COVAX phân phối 20 triệu liều vắc xin Covid-19 trong tuần đầu tiên

Nhiều nước tiếp nhận vắc-xin theo COVAX

WB sẵn sàng tài trợ cho 30 nước châu Phi tiếp cận vắcxin COVID-19

WB sẵn sàng tài trợ cho 30 nước châu Phi tiếp cận vắcxin COVID-19

2 nước đầu tiên nhận vaccine COVID-19 từ chương trình của WHO

2 nước đầu tiên nhận vaccine COVID-19 từ chương trình của WHO

150 triệu liều vắc xin COVID-19 về Việt Nam: Những ai sẽ được ưu tiên tiêm?

150 triệu liều vắc xin COVID-19 về Việt Nam: Những ai sẽ được ưu tiên tiêm?

Sáng kiến vaccine toàn cầu Covax và những vấn đề còn tồn tại

Sáng kiến vaccine toàn cầu Covax và những vấn đề còn tồn tại

Chiến lược cung ứng 150 triệu liều vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Chiến lược cung ứng 150 triệu liều vắc xin Covid-19 của Việt Nam