Lập Đại dự án phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Lập Đại dự án phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Để phát triển bứt phá, chúng ta cần dồn lực phát triển đội ngũ nhân tài chuyển đổi số cốt cán, tiến thẳng...