Ngắm Hà Nội nên thơ, trong mùa thay lá

Ngắm Hà Nội nên thơ, trong mùa thay lá

Những hàng cây thay 'áo mới' với sắc vàng, sắc đỏ khắp nhiều tuyến phố, khiến Hà Nội bỗng đẹp nên thơ.
Trải nghiệm vẻ đẹp rừng cao-su mùa thay lá

Trải nghiệm vẻ đẹp rừng cao-su mùa thay lá