Cận cảnh loạt 'đất vàng' TTCP kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm

Cận cảnh loạt 'đất vàng' TTCP kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy...
Bên trong những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra

Bên trong những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra

Kiến nghị điều tra việc sử dụng nhà đất tại GVR, TCT Lâm nghiệp và TCT Chè

Kiến nghị điều tra việc sử dụng nhà đất tại GVR, TCT Lâm nghiệp và TCT Chè

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm tại 12 dự án nhà đất

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm tại 12 dự án nhà đất

Kiến nghị điều tra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của 3 tập đoàn, tổng công ty

Kiến nghị điều tra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của 3 tập đoàn, tổng công ty

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm tại 12 khu đất công sản

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm tại 12 khu đất công sản

Thanh tra Chính phủ kiến nghị công an điều tra việc sử dụng 'đất vàng' tại 3 tập đoàn, tổng công ty

Thanh tra Chính phủ kiến nghị công an điều tra việc sử dụng 'đất vàng' tại 3 tập đoàn, tổng công ty

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm trong quản lý đất đai của 3 tập đoàn, tổng công ty

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm trong quản lý đất đai của 3 tập đoàn, tổng công ty

Chuyển Bộ Công an điều tra việc sử dụng đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

Chuyển Bộ Công an điều tra việc sử dụng đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

Chuyển công an điều tra việc sử dụng đất của 3 tập đoàn, tổng công ty

Chuyển công an điều tra việc sử dụng đất của 3 tập đoàn, tổng công ty

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm sử dụng các ô 'đất vàng' ở Hà Nội

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm sử dụng các ô 'đất vàng' ở Hà Nội

Chuyển Bộ Công an điều tra việc sử dụng nhà đất tại 3 tập đoàn, tổng công ty

Chuyển Bộ Công an điều tra việc sử dụng nhà đất tại 3 tập đoàn, tổng công ty