Ghi nợ tiền sử dụng đất theo nghị định 79: Trường hợp nào nộp mức cao hơn?

Ghi nợ tiền sử dụng đất theo nghị định 79: Trường hợp nào nộp mức cao hơn?

Hai tháng qua, hàng vạn người dân trên toàn quốc đã chen chân đi nộp tiền sử dụng đất được ghi nợ trước đó...
Giá đất và thuế đất sẽ thay đổi từ 1/3/2021

Giá đất và thuế đất sẽ thay đổi từ 1/3/2021

Từ ngày 1/3, nợ tiền sử dụng đất sẽ bị áp thu theo khung giá mới

Từ ngày 1/3, nợ tiền sử dụng đất sẽ bị áp thu theo khung giá mới

Ngành Thuế làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để tiếp nhận tiền sử dụng đất

Ngành Thuế làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để tiếp nhận tiền sử dụng đất

Người dân đổ xô đi nộp tiền sử dụng đất, cơ quan thuế 'tăng ca' thứ 7 và chủ nhật

Người dân đổ xô đi nộp tiền sử dụng đất, cơ quan thuế 'tăng ca' thứ 7 và chủ nhật

Hình ảnh người dân Thủ đô 'đua nước rút' xóa nợ tiền sử dụng đất

Hình ảnh người dân Thủ đô 'đua nước rút' xóa nợ tiền sử dụng đất

Người dân nhắc nhau đi đóng tiền sử dụng đất

Người dân nhắc nhau đi đóng tiền sử dụng đất

Người dân Hà Nội còn nợ tiền sử dụng đất cần biết điều này

Người dân Hà Nội còn nợ tiền sử dụng đất cần biết điều này

Cục Thuế TP Hà Nội làm việc 2 ngày cuối tuần để giải quyết thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội làm việc 2 ngày cuối tuần để giải quyết thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính

Người nợ tiền sử dụng đất sau 28/2 phải trả theo giá cao hơn

Người nợ tiền sử dụng đất sau 28/2 phải trả theo giá cao hơn

Một số lưu ý đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Một số lưu ý đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân Hà Nội 'ùn ùn' đi trả nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3

Người dân hoàn trả nợ tiền sử dụng đất trước quy định mới

Người dân hoàn trả nợ tiền sử dụng đất trước quy định mới

Lo mất thêm tiền, người dân Thủ đô đổ xô đi xóa nợ tiền sử dụng đất

Lo mất thêm tiền, người dân Thủ đô đổ xô đi xóa nợ tiền sử dụng đất

Người dân làm thủ tục tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận nội đô tăng

Người dân làm thủ tục tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận nội đô tăng

Người dân Hà Nội đổ xô đi nộp 'chạy' tiền sử dụng đất

Người dân Hà Nội đổ xô đi nộp 'chạy' tiền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đất đai trong một ngày

Văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đất đai trong một ngày

Hà Nội: Người dân nộp tiền sử dụng đất tăng đột biến

Hà Nội: Người dân nộp tiền sử dụng đất tăng đột biến

Số hộ dân nộp tiền sử dụng đất tăng đột biến

Số hộ dân nộp tiền sử dụng đất tăng đột biến

Người dân Thủ đô chen chân làm thủ tục liên quan đến đất đai

Từ ngày 1-3, trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ phải thanh toán theo chính sách hiện hành

Người dân đến làm thủ tục đất đai không tăng đột biến

Người dân đến làm thủ tục đất đai không tăng đột biến

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất từ ngày 1-3

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất từ ngày 1-3

Người nợ tiền sử dụng đất không chú ý điều này sẽ mất thêm tiền

Người nợ tiền sử dụng đất không chú ý điều này sẽ mất thêm tiền

Các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới từ ngày 1/3

Các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới từ ngày 1/3

Thanh toán tiền sử dụng đất ở Hà Nội theo giá mới từ ngày 1/3

Thanh toán tiền sử dụng đất ở Hà Nội theo giá mới từ ngày 1/3

Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới

Từ 1/3, tiền nợ sử dụng đất sẽ bị tính theo bảng giá đất mới

Từ 1/3, các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Từ 1/3, các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Hà Nội: Từ ngày 1/3 các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Hà Nội: Từ ngày 1/3 các khoản nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất sau ngày 28/2/2021 sẽ phải nộp theo giá cao hơn

Thanh toán nợ tiền sử dụng đất sau ngày 28/2/2021 sẽ phải nộp theo giá cao hơn

Việc người nợ tiền sử dụng đất cần làm trước ngày 1-3-2021

Việc người nợ tiền sử dụng đất cần làm trước ngày 1-3-2021

Từ 1/3 tiền sử dụng đất sẽ phải thực hiện theo giá mới

Từ 1/3 tiền sử dụng đất sẽ phải thực hiện theo giá mới