Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đại biểu Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đại biểu Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

Ngày 14/3/2021, tại Tổng công ty Hàng Không Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (Hội...
TSKH Phan Xuân Dũng chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

TSKH Phan Xuân Dũng chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

'Giới thiệu Chủ tịch Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rất xứng đáng'

'Giới thiệu Chủ tịch Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rất xứng đáng'

'Giới thiệu Chủ tịch Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rất xứng đáng'

'Giới thiệu Chủ tịch Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là rất xứng đáng'

TSKH Phan Xuân Dũng làm việc với Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam

TSKH Phan Xuân Dũng làm việc với Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc cùng Báo Tri thức và Cuộc sống

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam làm việc cùng Báo Tri thức và Cuộc sống

TSKH Phan Xuân Dũng: Việt Nam đang ở đâu trong cuộc cách mạng 4.0?

TSKH Phan Xuân Dũng: Việt Nam đang ở đâu trong cuộc cách mạng 4.0?

Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đặt nhiều kỳ vọng ở Tổng hội Địa chất Việt Nam

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đặt nhiều kỳ vọng ở Tổng hội Địa chất Việt Nam

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Kinh tế và Phát Triển

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Kinh tế và Phát Triển

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Kinh tế và Phát Triển

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc Tết cán bộ, nhân viên Viện Kinh tế và Phát Triển