Người bị xóa hộ khẩu có được làm Thẻ căn cước công dân gắn chip?

Người bị xóa hộ khẩu có được làm Thẻ căn cước công dân gắn chip?

Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Theo Luật Cư trú hiện hành có nhiều trường hợp...
Từ 1/7, điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội, TP.HCM dễ dàng hơn ai cũng nên biết

Từ 1/7, điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội, TP.HCM dễ dàng hơn ai cũng nên biết

Từ 1/7, những người ở trọ cần lưu ý điều này

Từ 1/7, những người ở trọ cần lưu ý điều này

Tăng cường quản lý các cơ sở cho thuê lưu trú

3 lưu ý về tạm trú, thường trú cho người ở trọ từ 1-7

3 lưu ý về tạm trú, thường trú cho người ở trọ từ 1-7

Từ 1/7, những hành vi nào bị nghiêm cấm về thường trú, tạm trú?

Từ 1/7, những hành vi nào bị nghiêm cấm về thường trú, tạm trú?

Từ 1/7, cơ hội nào cho người thuê nhà ở Hà Nội, TP.HCM có 'hộ khẩu thành phố'?

Từ 1/7, cơ hội nào cho người thuê nhà ở Hà Nội, TP.HCM có 'hộ khẩu thành phố'?

Từ 1-7: Thêm nhiều cơ hội cho người thuê nhà tại Hà Nôi có 'hộ khẩu thành phố'

Từ 1-7: Thêm nhiều cơ hội cho người thuê nhà tại Hà Nôi có 'hộ khẩu thành phố'

Bỏ bản chụp hộ khẩu khi làm phiếu lý lịch tư pháp

Bỏ bản chụp hộ khẩu khi làm phiếu lý lịch tư pháp

Từ 1-7: Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội thay đổi ra sao?

Từ 1-7: Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội thay đổi ra sao?

Từ 1/7, giải quyết thủ tục đăng ký thường trú quy định thời gian bao lâu?

Từ 1/7, giải quyết thủ tục đăng ký thường trú quy định thời gian bao lâu?

Từ 1/7, người tham gia BHYT hộ gia đình cần lưu ý điều này

Từ 1/7, người tham gia BHYT hộ gia đình cần lưu ý điều này

Hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7

Hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7

13 hành vi bị nghiêm cấm về thường trú, tạm trú từ 1/7

13 hành vi bị nghiêm cấm về thường trú, tạm trú từ 1/7

9 trường hợp sẽ bị xóa thông tin về đăng ký thường trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú từ 1/7/2021.

9 trường hợp sẽ bị xóa thông tin về đăng ký thường trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú từ 1/7/2021.

Từ 1-7: Nghiêm cấm cho đăng ký thường trú, tạm trú 'khống', thu lệ phí cư trú sai quy định

Từ 1-7: Nghiêm cấm cho đăng ký thường trú, tạm trú 'khống', thu lệ phí cư trú sai quy định

Chủ hộ có quyền, nghĩa vụ gì trong Luật Cư trú mới?

Chủ hộ có quyền, nghĩa vụ gì trong Luật Cư trú mới?

Chi tiết 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

Chi tiết 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021

Từ 1/7, 6 trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú

Từ 1/7, 6 trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7

Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, làm các thủ tục bằng cách nào?

Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, làm các thủ tục bằng cách nào?

Những trường hợp sẽ bị xóa đăng ký tạm trú từ 1/7

Những trường hợp sẽ bị xóa đăng ký tạm trú từ 1/7

Từ 1/7, sẽ xóa đăng ký thường trú với những trường hợp nào?

Từ 1/7, sẽ xóa đăng ký thường trú với những trường hợp nào?

Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký tạm trú từ 1/7?

Những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký tạm trú từ 1/7?

4 điều cần biết về số định danh, thay thế cho hộ khẩu từ 1-7

4 điều cần biết về số định danh, thay thế cho hộ khẩu từ 1-7

Lưu ý điều này để không bị xóa hộ khẩu

Lưu ý điều này để không bị xóa hộ khẩu

Trường hợp bị xóa hộ khẩu

Trường hợp bị xóa hộ khẩu