Bỏ phiếu công nhận 10 xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1-2021

Bỏ phiếu công nhận 10 xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1-2021

Sáng 1-4, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã...
Hướng đến ổn định, bền vững trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Hướng đến ổn định, bền vững trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân

Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân

Huyện miền núi biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện miền núi biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới

Đầm Hà: Nâng chất nông thôn mới

Đầm Hà: Nâng chất nông thôn mới

Thủ tướng công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới

Xây dựng NTM kiểu mẫu ở Đông Ngũ

Xây dựng NTM kiểu mẫu ở Đông Ngũ

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2023

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2023

Huyện Thường Tín (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Thường Tín (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sóc Trăng phấn đấu có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sóc Trăng phấn đấu có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Khu vực miền núi vượt khó trong xây dựng nông thôn mới

Khu vực miền núi vượt khó trong xây dựng nông thôn mới

Xã đầu tiên ở Nghi Xuân phát động phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu

Ðổi mới tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ðổi mới tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Mục tiêu rất cao

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Mục tiêu rất cao

Lạng Sơn: Hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Lạng Sơn: Hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Khu dân cư kiểu mẫu không đạt chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định công nhận

Khu dân cư kiểu mẫu không đạt chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định công nhận

Đồng Nai đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Đồng Nai đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao