Bình Thuận chấn chỉnh hoạt động thuê tàu thuyền ra biển

Bình Thuận chấn chỉnh hoạt động thuê tàu thuyền ra biển

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận xuất hiện tình trạng sử dụng tàu cá, phương tiện thủy nội địa làm dịch vụ...
Thêm 1 thi thể trong vụ thuê tàu ra biển câu bị chìm được tìm thấy

Thêm 1 thi thể trong vụ thuê tàu ra biển câu bị chìm được tìm thấy

Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích

Tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích

Tìm thấy 2 thi thể vụ chìm tàu khiến 5 người chết, mất tích

Tìm thấy 2 thi thể vụ chìm tàu khiến 5 người chết, mất tích

Vụ tàu cá bị sóng đánh chìm, 5 người chết và mất tích: Tìm thấy 2 thi thể

Vụ tàu cá bị sóng đánh chìm, 5 người chết và mất tích: Tìm thấy 2 thi thể

Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ thuê tàu ra biển câu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ thuê tàu ra biển câu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy 1 thi thể vụ thuê tàu ra biển câu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy 1 thi thể vụ thuê tàu ra biển câu cá ở Bình Thuận

Ẩn họa câu đêm khơi xa

Ẩn họa câu đêm khơi xa

Liều lĩnh hay do quản lý lỏng lẻo?

Liều lĩnh hay do quản lý lỏng lẻo?

Tàu cá bị chìm khiến 5 người chết và mất tích không trình báo khi rời cảng

Tàu cá bị chìm khiến 5 người chết và mất tích không trình báo khi rời cảng

Chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

Chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

Biên phòng Bình Thuận báo cáo vụ 5 người chết, mất tích

Biên phòng Bình Thuận báo cáo vụ 5 người chết, mất tích

3 người chết và 2 người mất tích trong vụ chìm tàu cá trên biển

3 người chết và 2 người mất tích trong vụ chìm tàu cá trên biển

Thông tin thêm về tàu cá bị chìm, ba người chết, hai người mất tích

Thông tin thêm về tàu cá bị chìm, ba người chết, hai người mất tích

Bình Thuận: Hỗ trợ tàu cá bị nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích, tử vong trên biển

Bình Thuận: Hỗ trợ tàu cá bị nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích, tử vong trên biển

Bình Thuận: Hỗ trợ tàu cá găp nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích, trên biển

Bình Thuận: Hỗ trợ tàu cá găp nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích, trên biển

Thuê tàu ra biển câu cá, 3 người chết, 2 người mất tích

Thuê tàu ra biển câu cá, 3 người chết, 2 người mất tích

Vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

Vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Bình Thuận

Thuê tàu ra biển câu cá, 3 người tử vong, 2 người mất tích

Thuê tàu ra biển câu cá, 3 người tử vong, 2 người mất tích

Bình Thuận: 3 người chết, 2 người mất tích khi đi câu ngoài biển

Bình Thuận: 3 người chết, 2 người mất tích khi đi câu ngoài biển

Vụ chìm tàu đánh cá, 5 người chết và mất tích: Nạn nhân buộc thi thể 3 người bạn vào bè, thả trôi

Vụ chìm tàu đánh cá, 5 người chết và mất tích: Nạn nhân buộc thi thể 3 người bạn vào bè, thả trôi

Vụ tàu cá chìm trên biển khiến 5 người chết và mất tích: Nhóm người thuê ghe câu cá rồi gặp nạn

Vụ tàu cá chìm trên biển khiến 5 người chết và mất tích: Nhóm người thuê ghe câu cá rồi gặp nạn

Bình Thuận thông tin về 3 người chết trong vụ chìm tàu

Bình Thuận thông tin về 3 người chết trong vụ chìm tàu

Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 5 người chết và mất tích

Bình Thuận: Tàu cá bị sóng đánh chìm, 5 người chết và mất tích