Truyện cười hay: Nghịch dại ở chuồng khỉ

Truyện cười hay: Nghịch dại ở chuồng khỉ

Những trò tinh nghịch của bọn nhóc siêu quậy đôi khi trở nên dở khóc dở cười.
Khỉ cũng biết lao động

Khỉ cũng biết lao động