Yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng cho lưu thông vận tải hàng hóa từ Hải Dương

Yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng cho lưu thông vận tải hàng hóa từ Hải Dương

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT Thành phố Hải Phòng căn cứ theo các Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số...
Hải Phòng phản hồi kiến nghị của Hải Dương về việc lưu thông hàng hóa

Hải Phòng phản hồi kiến nghị của Hải Dương về việc lưu thông hàng hóa

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng trăm nghìn tấn nông sản, thủy sản hai tỉnh

Hà Nội kêu gọi giải cứu hàng trăm nghìn tấn nông sản, thủy sản hai tỉnh

Đề nghị Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông với tỉnh Hải Dương

Đề nghị Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông với tỉnh Hải Dương

Hải Dương đề xuất phương án 'gỡ khó' cho vận tải, Hải Phòng phản hồi thế nào?

Hải Dương đề xuất phương án 'gỡ khó' cho vận tải, Hải Phòng phản hồi thế nào?

Hải Phòng hỏa tốc về việc phương tiện, hàng hóa từ Hải Dương được xuống cảng

Hải Phòng hỏa tốc về việc phương tiện, hàng hóa từ Hải Dương được xuống cảng

Tổng cục Đường bộ đề nghị Hải Phòng tháo gỡ cho xe chở hàng từ Hải Dương

Tổng cục Đường bộ đề nghị Hải Phòng tháo gỡ cho xe chở hàng từ Hải Dương

Nông sản từ Hải Dương vào Bắc Ninh: Hàng đi, người ở lại

Nông sản Hải Dương: Nơi giải cứu, nơi buộc 'quay đầu'

Nông sản Hải Dương: Nơi giải cứu, nơi buộc 'quay đầu'

Hải Dương quyết dập dịch Covid-19 trong 8 ngày

Hải Dương quyết dập dịch Covid-19 trong 8 ngày

Siêu thị TP.HCM bán nông sản Hải Dương không lợi nhuận

Siêu thị TP.HCM bán nông sản Hải Dương không lợi nhuận

Thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nông sản

Lo nông sản xuất khẩu ùn ứ, Hải Dương kiến nghị gấp Bộ GTVT

Lo nông sản xuất khẩu ùn ứ, Hải Dương kiến nghị gấp Bộ GTVT

Chuỗi cung ứng nguy cơ bị đứt gãy do khó lưu thông hàng hóa vùng dịch

Chuỗi cung ứng nguy cơ bị đứt gãy do khó lưu thông hàng hóa vùng dịch

Nông sản Hải Dương ách tắc, Bộ Công Thương đề nghị xét nghiệm Covid-19 nhanh hơn cho tài xế

Nông sản Hải Dương ách tắc, Bộ Công Thương đề nghị xét nghiệm Covid-19 nhanh hơn cho tài xế

Khơi thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản cho vùng dịch

Khơi thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản cho vùng dịch

Nông sản Hải Dương ách tắc, Bộ khẩn cấp ra biện pháp tháo gỡ

Nông sản Hải Dương ách tắc, Bộ khẩn cấp ra biện pháp tháo gỡ

Hải Dương gửi công văn lần 3, kiến nghị Hải Phòng cho hàng hóa về cảng

Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để nông sản Hải Dương xuất khẩu thuận lợi

Tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện để nông sản Hải Dương xuất khẩu thuận lợi

Bộ Công Thương gỡ khó lưu thông hàng hóa cho Hải Dương

Bộ Công Thương gỡ khó lưu thông hàng hóa cho Hải Dương

Bộ Công Thương nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho nông sản Hải Dương

Bộ Công Thương nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho nông sản Hải Dương

Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện lưu thông nông sản

Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện lưu thông nông sản

Hàng hóa từ Hải Dương vẫn dừng ở 'cửa ngõ' Hải Phòng

Hàng hóa từ Hải Dương vẫn dừng ở 'cửa ngõ' Hải Phòng

Hàng hóa chất đống vì nhiều tỉnh 'cấm' xe từ Hải Dương

Hàng hóa chất đống vì nhiều tỉnh 'cấm' xe từ Hải Dương