Học sinh làm giả văn bản nghỉ học để trêu đùa ngày Cá tháng Tư

Học sinh làm giả văn bản nghỉ học để trêu đùa ngày Cá tháng Tư

Với mục đích trêu đùa các bạn, một học sinh tại TP Bắc Ninh làm giả văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh, cho học...
Vụ đăng tải công văn giả mạo cho học sinh nghỉ: Trò đùa 'Cá tháng Tư'

Vụ đăng tải công văn giả mạo cho học sinh nghỉ: Trò đùa 'Cá tháng Tư'

Học sinh làm giả văn bản nghỉ học: Mục đích trêu đùa 'Cá tháng Tư'

Học sinh làm giả văn bản nghỉ học: Mục đích trêu đùa 'Cá tháng Tư'

Tạo văn bản giả - nhận quyết định xử phạt thật

Tạo văn bản giả - nhận quyết định xử phạt thật

Bắc Ninh truy tìm người làm văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/4

Bắc Ninh truy tìm người làm văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/4

Bắc Ninh bác thông tin cho học sinh nghỉ học từ ngày 1 đến hết 16-4

Bắc Ninh bác thông tin cho học sinh nghỉ học từ ngày 1 đến hết 16-4

Thực hư thông tin về việc Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học đến 16/4

Thực hư thông tin về việc Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học đến 16/4

Bắc Ninh bác bỏ thông tin sai sự thật về việc cho học sinh nghỉ học từ 1/4 đến 16/4

Bắc Ninh bác bỏ thông tin sai sự thật về việc cho học sinh nghỉ học từ 1/4 đến 16/4

Bắc Ninh truy tìm người giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học từ 1/4

Bắc Ninh truy tìm người giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học từ 1/4

Nghiêm trị việc tạo văn bản giả liên quan phòng dịch

Nghiêm trị việc tạo văn bản giả liên quan phòng dịch

Xử phạt 3 học sinh giả mạo văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học

Xử phạt 3 học sinh giả mạo văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học

Xử phạt 3 học sinh chỉnh sửa, phát tán văn bản giả mạo

Xử phạt 3 học sinh chỉnh sửa, phát tán văn bản giả mạo

Công an phạt 3 người giả mạo văn bản của UBND tỉnh

Công an phạt 3 người giả mạo văn bản của UBND tỉnh

Quảng Nam: Nam sinh giả mạo công văn UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học

Quảng Nam: Nam sinh giả mạo công văn UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học

Một học sinh loan tin giả 'Quảng Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19'

Một học sinh loan tin giả 'Quảng Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì COVID-19'

Quảng Nam: Người làm giả thông báo cho nghỉ học là học sinh TH

Quảng Nam: Người làm giả thông báo cho nghỉ học là học sinh TH

Quảng Nam: Một học sinh giả văn bản của UBND tỉnh bị cảnh cáo

Quảng Nam: Một học sinh giả văn bản của UBND tỉnh bị cảnh cáo

Xác định một học sinh làm văn bản giả mạo cho nghỉ học 1 tháng để phòng dịch

Xác định một học sinh làm văn bản giả mạo cho nghỉ học 1 tháng để phòng dịch

Thông tin chính thức vụ giả mạo văn bản cho học sinh Quảng Nam nghỉ học

Thông tin chính thức vụ giả mạo văn bản cho học sinh Quảng Nam nghỉ học

Thêm 5 tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3

Thêm 5 tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/3

Nam sinh lớp 9 làm giả văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Nam sinh lớp 9 làm giả văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Học sinh cấp 2 tự làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

Quảng Nam: Học sinh cấp 2 tự làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

Nam sinh lớp 9 làm giả công văn cho học sinh nghỉ học phòng Covid-19

Nam sinh lớp 9 làm giả công văn cho học sinh nghỉ học phòng Covid-19

Quảng Nam: Người làm giả văn bản cho nghỉ học là… học sinh cấp 2

Quảng Nam: Người làm giả văn bản cho nghỉ học là… học sinh cấp 2

Nam sinh THCS làm giả văn bản cho học sinh toàn tỉnh Quảng Nam nghỉ học 1 tháng

Nam sinh THCS làm giả văn bản cho học sinh toàn tỉnh Quảng Nam nghỉ học 1 tháng

Quảng Nam: Người làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học là nam sinh lớp 9

Quảng Nam: Người làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học là nam sinh lớp 9

Quảng Nam: Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.3

Quảng Nam: Văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 21.3

Quảng Nam: Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 21/3

Quảng Nam: Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 21/3

Truy tìm kẻ làm giả công văn cho học sinh nghỉ

Truy tìm kẻ làm giả công văn cho học sinh nghỉ