Triệt để phân luồng quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Triệt để phân luồng quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch COVID-19 lưu thông và sẽ hạn chế triệt...
Chỉ các xe ưu tiên, xe phục vụ phòng, chống dịch được đi trên quốc lộ 5

Chỉ các xe ưu tiên, xe phục vụ phòng, chống dịch được đi trên quốc lộ 5

Phương tiện chống dịch, phương tiện ưu tiên được lưu thông trên QL 5

Phương tiện chống dịch, phương tiện ưu tiên được lưu thông trên QL 5

Hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua Hải Dương phòng, chống Covid-19

Hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua Hải Dương phòng, chống Covid-19

Cấm nhiều phương tiện giao thông đi vào tuyến quốc lộ 5

Cấm nhiều phương tiện giao thông đi vào tuyến quốc lộ 5

Hạn chế phương tiện trên QL5 để phòng chống Covid-19, các xe di chuyển thế nào?

Hạn chế phương tiện trên QL5 để phòng chống Covid-19, các xe di chuyển thế nào?

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, Quốc lộ 5 xuất hiện hình ảnh khác thường

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, Quốc lộ 5 xuất hiện hình ảnh khác thường

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, xe cộ có được đi qua?

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, xe cộ có được đi qua?

Hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông qua Hải Dương trong những ngày cách ly xã hội

Hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông qua Hải Dương trong những ngày cách ly xã hội

Covid-19 ở Hải Dương: Thông báo hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn Tỉnh

Covid-19 ở Hải Dương: Thông báo hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn Tỉnh

Hạn chế đi qua Hải Dương từ 0h ngày 16/2, xe lưu thông đường nào?

Hạn chế đi qua Hải Dương từ 0h ngày 16/2, xe lưu thông đường nào?

Hải Dương hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông để thực hiện cách ly xã hội

Hải Dương hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông để thực hiện cách ly xã hội

Sẽ hạn chế tất cả các phương tiện và chuẩn bị phân luồng giao thông

Sẽ hạn chế tất cả các phương tiện và chuẩn bị phân luồng giao thông

Hải Dương hạn chế xe trên các tuyến quốc lộ, xe đường dài chạy hướng nào?

Hải Dương hạn chế xe trên các tuyến quốc lộ, xe đường dài chạy hướng nào?

Các phương tiện đi như thế nào khi Hải Dương giãn cách xã hội?

Các phương tiện đi như thế nào khi Hải Dương giãn cách xã hội?

Hải Dương hạn chế phương tiện trên 5 quốc lộ qua tỉnh để giãn cách xã hội

Hải Dương hạn chế phương tiện trên 5 quốc lộ qua tỉnh để giãn cách xã hội

Cách ly xã hội, Hải Dương hạn chế các phương tiện lưu thông trên 6 tuyến quốc lộ

Cách ly xã hội, Hải Dương hạn chế các phương tiện lưu thông trên 6 tuyến quốc lộ

Hạn chế xe cộ đi trên các tuyến quốc lộ qua Hải Dương

Hạn chế xe cộ đi trên các tuyến quốc lộ qua Hải Dương