Dừng hạn chế các phương tiện lưu thông qua tỉnh Hải Dương từ 3/3

Dừng hạn chế các phương tiện lưu thông qua tỉnh Hải Dương từ 3/3

Theo Sở GTVT Hải Dương, từ 00h00 ngày 3/3/2021 dừng hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ...
Tổng cục Đường bộ chỉ đạo khẩn về việc chở hàng qua chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18

Tổng cục Đường bộ chỉ đạo khẩn về việc chở hàng qua chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18

Tạo điều kiện để xe vận chuyển hàng hóa qua chốt kiểm dịch trên QL18

Tạo điều kiện để xe vận chuyển hàng hóa qua chốt kiểm dịch trên QL18

Tháo gỡ cho xe lưu thông qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 18

Tổng cục Đường bộ đề nghị thông QL18 để giảm tải cho xe hàng của Hải Dương

Tổng cục Đường bộ đề nghị thông QL18 để giảm tải cho xe hàng của Hải Dương

Đề nghị tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 18

Đề nghị tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 18

Đề nghị tháo gỡ cho xe chở hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 18

Đề nghị tháo gỡ cho xe chở hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 18

Các phương tiện vận tải được lưu thông trên quốc lộ 5 cần điều kiện gì?

Các phương tiện vận tải được lưu thông trên quốc lộ 5 cần điều kiện gì?

Tổ chức vận tải đường bộ đi và đến thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương

Tổ chức vận tải đường bộ đi và đến thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương

Từ 20 giờ ngày 24-2, các phương tiện bảo đảm yêu cầu chống dịch được đi qua quốc lộ 5

Từ 20 giờ ngày 24-2, các phương tiện bảo đảm yêu cầu chống dịch được đi qua quốc lộ 5

Lý do xe chở rau từ Hải Dương đi Hải Phòng phải quay trở lại

Lý do xe chở rau từ Hải Dương đi Hải Phòng phải quay trở lại

Hải Phòng không cho xe qua QL5, Tổng cục Đường bộ yêu cầu thông đường

Hải Phòng không cho xe qua QL5, Tổng cục Đường bộ yêu cầu thông đường

Tổng cục Đường bộ yêu cầu gỡ khó cho xe chở hàng vào Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ yêu cầu gỡ khó cho xe chở hàng vào Hải Phòng

Quốc lộ 5 vắng lặng giữa đại dịch Covid-19

Quốc lộ 5 vắng lặng giữa đại dịch Covid-19

Ùn tắc kéo dài nhiều km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ùn tắc kéo dài nhiều km trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Không đón, trả khách, hàng hóa tại khu vực cách ly, phong tỏa

Không đón, trả khách, hàng hóa tại khu vực cách ly, phong tỏa

Bộ Giao thông yêu cầu không đón, trả khách tại khu vực cách ly

Bộ Giao thông yêu cầu không đón, trả khách tại khu vực cách ly

Tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 5

Tổ chức phân luồng giao thông trên Quốc lộ 5

Các phương tiện không được đón, trả khách tại khu vực cách ly, phong tỏa

Các phương tiện không được đón, trả khách tại khu vực cách ly, phong tỏa

Bộ GTVT yêu cầu không được đón, trả khách tại khu vực cách ly COVID-19

Bộ GTVT yêu cầu không được đón, trả khách tại khu vực cách ly COVID-19

Hạn chế phương tiện đi Quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương

Hạn chế phương tiện đi Quốc lộ 5 qua tỉnh Hải Dương

Ra vào vùng dịch Hải Dương: Cấm quốc lộ 5, đi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ra vào vùng dịch Hải Dương: Cấm quốc lộ 5, đi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hạn chế xe đi quốc lộ 5 qua Hải Dương

Hạn chế xe đi quốc lộ 5 qua Hải Dương

Hạn chế xe đi Quốc lộ 5 qua Hải Dương

Hạn chế xe đi Quốc lộ 5 qua Hải Dương

Hạn chế xe đi quốc lộ 5 qua Hải Dương

Hạn chế xe đi quốc lộ 5 qua Hải Dương

Quốc lộ 5 hạn chế xe lưu thông để chống dịch Covid-19

Quốc lộ 5 hạn chế xe lưu thông để chống dịch Covid-19

Triệt để phân luồng trên các quốc lộ qua tỉnh Hải Dương

Triệt để phân luồng trên các quốc lộ qua tỉnh Hải Dương