GS Nguyễn Tài Thu: Tận tâm, tận hiến

GS Nguyễn Tài Thu: Tận tâm, tận hiến

Cái tin GS Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam - qua đời đến với tôi vào sáng mùng 3 tết Tân...
Tiễn biệt Giáo sư Nguyễn Tài Thu về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn biệt Giáo sư Nguyễn Tài Thu về nơi an nghỉ cuối cùng

Vĩnh biệt Thầy, người nâng tầm châm cứu Việt Nam

Vĩnh biệt Thầy, người nâng tầm châm cứu Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Người thầy thuốc giỏi y thuật, giàu y đức

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Người thầy thuốc giỏi y thuật, giàu y đức

Giáo sư Nguyễn Tài Thu trong tôi

Giáo sư Nguyễn Tài Thu trong tôi

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: 'Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người'

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: 'Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người'

GS, TSKH Nguyễn Tài Thu - người thầy tài ba, đức độ và nhân hậu

Những công trình vang danh thế giới của Giáo sư Nguyễn Tài Thu

Những công trình vang danh thế giới của Giáo sư Nguyễn Tài Thu

GS Nguyễn Tài Thu, một trong những cây đại thụ của Đông y Việt Nam từ trần

GS Nguyễn Tài Thu, một trong những cây đại thụ của Đông y Việt Nam từ trần

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy của ngành châm cứu Việt Nam qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy của ngành châm cứu Việt Nam qua đời

'Thần châm cứu' - GS Nguyễn Tài Thu qua đời

'Thần châm cứu' - GS Nguyễn Tài Thu qua đời

'Thần kim' GS Nguyễn Tài Thu qua đời

'Thần kim' GS Nguyễn Tài Thu qua đời

Những công trình để đời của 'ông vua châm cứu' GS Nguyễn Tài Thu

Những công trình để đời của 'ông vua châm cứu' GS Nguyễn Tài Thu

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu của Việt Nam qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu của Việt Nam qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu bậc thầy trong lĩnh vực châm cứu qua đời ở tuổi 90

Giáo sư Nguyễn Tài Thu bậc thầy trong lĩnh vực châm cứu qua đời ở tuổi 90

Dấu ấn và thành tựu của GS Nguyễn Tài Thu

Dấu ấn và thành tựu của GS Nguyễn Tài Thu

Ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, GS. Nguyễn Tài Thu qua đời ở tuổi 91

Ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, GS. Nguyễn Tài Thu qua đời ở tuổi 91

Ông 'vua châm cứu' Nguyễn Tài Thu qua đời

Ông 'vua châm cứu' Nguyễn Tài Thu qua đời

GS Nguyễn Tài Thu - Bậc thầy châm cứu qua đời

GS Nguyễn Tài Thu - Bậc thầy châm cứu qua đời

'Ông vua châm cứu' - GS Nguyễn Tài Thu qua đời

'Ông vua châm cứu' - GS Nguyễn Tài Thu qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu Việt Nam qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu Việt Nam qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Vua châm cứu một đời khóc vì 'người dưng'

Giáo sư Nguyễn Tài Thu: Vua châm cứu một đời khóc vì 'người dưng'

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu Việt Nam qua đời ở tuổi 91

Giáo sư Nguyễn Tài Thu - bậc thầy châm cứu Việt Nam qua đời ở tuổi 91

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu, bậc thầy châm cứu, qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu, bậc thầy châm cứu, qua đời

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời ở tuổi 90

Giáo sư Nguyễn Tài Thu qua đời ở tuổi 90

'Ông vua châm cứu' GS Nguyễn Tài Thu qua đời

'Ông vua châm cứu' GS Nguyễn Tài Thu qua đời