Điều ít biết về Tết trong cung đình nhà Nguyễn

Điều ít biết về Tết trong cung đình nhà Nguyễn

Tiến sĩ Phan Thanh Hải cho biết, dưới thời nhà Nguyễn, hình tượng con trâu xuất hiện trong các nghi lễ...