Lộc An (Đồng Nai): Trạm trộn bê tông ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp?

Lộc An (Đồng Nai): Trạm trộn bê tông ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp?

Khu đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng thời...