Không có chứng chỉ thầy cô phải thi ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, lên hạng?

Không có chứng chỉ thầy cô phải thi ngoại ngữ, tin học khi tuyển dụng, lên hạng?

Bộ Giáo dục bỏ chứng chỉ có thành hiện thực hay không khi đến nay chưa hề có một văn bản nào hướng dẫn cụ...
GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN PHẢI GIẢM ÁP LỰC, TỐN KÉM

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN PHẢI GIẢM ÁP LỰC, TỐN KÉM

Công việc, bằng cấp giáo viên hạng II, III na ná nhau sao lương quá chênh lệch?

Công việc, bằng cấp giáo viên hạng II, III na ná nhau sao lương quá chênh lệch?

Ðơn giản hóa 'thủ tục hành chính' về chức danh nghề nghiệp

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Mạnh dạn thay đổi

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Mạnh dạn thay đổi

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên: Thiết thực hay hình thức?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên: Thiết thực hay hình thức?

Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp?

Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên Hà Tĩnh: Tăng lương ít nhất từ 0,01% trở lên

Chức danh nghề nghiệp giáo viên Hà Tĩnh: Tăng lương ít nhất từ 0,01% trở lên

Xung quanh việc bỏ quy định chứng chỉ: Quyết định phù hợp với thực tế

Xung quanh việc bỏ quy định chứng chỉ: Quyết định phù hợp với thực tế

Giáo viên khổ vì xếp hạng: Đừng tạo thêm áp lực nữa!

Giáo viên khổ vì xếp hạng: Đừng tạo thêm áp lực nữa!

Vụ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên: 'Ủng hộ nhưng...'

Vụ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên: 'Ủng hộ nhưng...'

Có bằng đại học gần 10 năm vẫn lương trung cấp, giáo viên cầu cứu Bộ trưởng

Có bằng đại học gần 10 năm vẫn lương trung cấp, giáo viên cầu cứu Bộ trưởng

Thăng hạng giáo viên: Qui trình ngược

Thăng hạng giáo viên: Qui trình ngược

Viên chức ngành nào chẳng chia hạng, sao mỗi giáo viên 'kêu'

Viên chức ngành nào chẳng chia hạng, sao mỗi giáo viên 'kêu'

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp có bảo đảm nâng cao chất lượng giáo viên?

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp có bảo đảm nâng cao chất lượng giáo viên?

Giải quyết dứt điểm bất cập

Giải quyết dứt điểm bất cập

Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dạy kiến thức cũ: Giáo viên đề xuất tự học

Lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dạy kiến thức cũ: Giáo viên đề xuất tự học

Giáo viên khổ vì xếp hạng

Giáo viên khổ vì xếp hạng

Giáo viên hạng I vốn đã ít nay càng hiếm hơn

Giáo viên hạng I vốn đã ít nay càng hiếm hơn

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Nên lồng ghép

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Nên lồng ghép

ĐBQH NGUYỄN THỊ MAI HOA: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH NHÀ GIÁO CẦN CỤ THỂ HÓA TRONG ĐÀO TẠO, SỬ DỤNG VÀ TÔN VINH

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Nên chậm mà chắc

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Nên chậm mà chắc

Hà Tĩnh tạm dừng bồi dưỡng thăng hạng giáo viên để chờ hướng dẫn mới

Hà Tĩnh tạm dừng bồi dưỡng thăng hạng giáo viên để chờ hướng dẫn mới

Có nên 'xếp hạng' đạo đức nhà giáo?

Có nên 'xếp hạng' đạo đức nhà giáo?

Thủ tướng yêu cầu có phương án sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên để giải quyết các vướng mắc, bất cập

Thủ tướng yêu cầu có phương án sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên để giải quyết các vướng mắc, bất cập

Đề xuất thăng hạng dựa trên năng lực, trình độ và thành tích trong lao động

Đề xuất thăng hạng dựa trên năng lực, trình độ và thành tích trong lao động

Giáo viên đạt chuẩn sẽ được tăng lương

Giáo viên đạt chuẩn sẽ được tăng lương

Tranh cãi xếp hạng đạo đức giáo viên: Bộ GD&ĐT nói gì?

Tranh cãi xếp hạng đạo đức giáo viên: Bộ GD&ĐT nói gì?

Bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Hà Tĩnh: Bình tĩnh chờ hướng dẫn

Bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Hà Tĩnh: Bình tĩnh chờ hướng dẫn

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Vì đâu giáo viên phải đổ xô đi học chứng chỉ chức danh vô bổ và tốn kém?

Vì đâu giáo viên phải đổ xô đi học chứng chỉ chức danh vô bổ và tốn kém?

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ liên quan việc thăng hạng giáo viên

Yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ liên quan việc thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu thay đổi quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu thay đổi quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên