'Xuân yêu thương – Tết sẻ chia' từ Vietsovpetro đến đồng bào H'Re

'Xuân yêu thương – Tết sẻ chia' từ Vietsovpetro đến đồng bào H'Re

Ngày 27/01, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức chương trình 'Xuân yêu thương – Tết sẻ...