Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt 2 vắc xin phòng Covid-19 của Mỹ và Nga

Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt 2 vắc xin phòng Covid-19 của Mỹ và Nga

Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất Bộ Y tế phê duyệt cho 2 vắc xin...
Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt 2 vắc xin phòng COVID-19 của Mỹ và Nga

Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt 2 vắc xin phòng COVID-19 của Mỹ và Nga

Thêm 2 loại vắc xin phòng Covid-19 được đề xuất phê duyệt

Thêm 2 loại vắc xin phòng Covid-19 được đề xuất phê duyệt

Đề xuất cấp phép thêm 2 vắc xin Covid-19 của Mỹ và Nga

Đề xuất cấp phép thêm 2 vắc xin Covid-19 của Mỹ và Nga

Vaccine phòng Covid-19: 204.000 liều đầu tiên dự kiến về tới Việt Nam ngày 28/2

Vaccine phòng Covid-19: 204.000 liều đầu tiên dự kiến về tới Việt Nam ngày 28/2

204.000 liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên dự kiến về tới Việt Nam ngày 28/2

204.000 liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên dự kiến về tới Việt Nam ngày 28/2

Bộ Y tế sẽ nhập khẩu hơn 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên

Bộ Y tế sẽ nhập khẩu hơn 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên

Việt Nam chuẩn bị nhập khẩu 204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên

Việt Nam chuẩn bị nhập khẩu 204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên

Cấp phép vaccine COVID-19 đầu tiên lưu hành tại Việt Nam

Cấp phép vaccine COVID-19 đầu tiên lưu hành tại Việt Nam

Vaccine phòng Covid-19 - AstraZeneca chính thức được cấp phép tại Việt Nam

Vaccine phòng Covid-19 - AstraZeneca chính thức được cấp phép tại Việt Nam

Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Bộ Y tế phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên

Bộ Y tế phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên

Vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sẽ được đánh giá lâm sàng thế nào khi về Việt Nam?

Vắc-xin Covid-19 AstraZeneca sẽ được đánh giá lâm sàng thế nào khi về Việt Nam?

Vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam là loại nào?

Vắc xin COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam là loại nào?

Vaccine Covid-19 đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Vaccine Covid-19 đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin Covid-19 đầu tiên cho nhu cầu cấp bách

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin Covid-19 đầu tiên cho nhu cầu cấp bách

Vắc xin COVID-19 đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

Vắc xin COVID-19 đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép