Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau Đại hội

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, phát biểu ý kiến và trả...
Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ

Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là không ngừng, không nghỉ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng ở nước nào cũng có và phải làm quyết liệt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng ở nước nào cũng có và phải làm quyết liệt

Tổng bí thư: Ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất

Tổng bí thư: Ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất

Chống tham nhũng phải có bản lĩnh và dũng khí

Chống tham nhũng phải có bản lĩnh và dũng khí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy USD của người 'chạy tội'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy USD của người 'chạy tội'

Tổng bí thư: 'Có người xách valy tiền đến Ủy ban Kiểm tra biếu xén'

Tổng bí thư: 'Có người xách valy tiền đến Ủy ban Kiểm tra biếu xén'

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm

Tổng Bí thư: Chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm

Tổng Bí thư: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tới đây còn gian nan lắm

Tổng Bí thư: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tới đây còn gian nan lắm

Tổng Bí thư: 'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự là thiêng liêng nhất'

Tổng Bí thư: 'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự là thiêng liêng nhất'

'Chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ'

'Chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ'

Tổng Bí thư: 'Chống tham nhũng không phải để trị ai, thù oán gì ai'

Tổng Bí thư: 'Chống tham nhũng không phải để trị ai, thù oán gì ai'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt

'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

'Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Tôi xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm'

'Tôi xin nghỉ nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành'

'Tôi xin nghỉ nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành'

Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'

Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'