CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí...
Trọng trách của 200 ủy viên Trung ương khóa mới

Trọng trách của 200 ủy viên Trung ương khóa mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp!

368 thư, điện chúc mừng các đảng, tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII

368 thư, điện chúc mừng các đảng, tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Chùm ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo đầu tiên của Đại hội Đảng khóa XIII

Chùm ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi họp báo đầu tiên của Đại hội Đảng khóa XIII

Nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đại hội XIII là Đại hội thành công nhất từ trước đến nay

Đại hội XIII là Đại hội thành công nhất từ trước đến nay

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Danh sách 19 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách 19 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên bế mạc

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên bế mạc

Hình ảnh bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hình ảnh bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa mới, thông qua các mục tiêu phát triển của đất nước

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Ra mắt BCH Trung ương Đảng khóa mới, thông qua các mục tiêu phát triển của đất nước

Sáng nay bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Sáng nay bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

LiveSáng nay, 1/2, Đại hội XIII họp phiên bế mạc

LiveSáng nay, 1/2, Đại hội XIII họp phiên bế mạc

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội XIII của Đảng