Ðảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng

Ngày 26-2, tại Hà Nội, Ðảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông báo kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc...
Khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt Văn kiện Đại hội XIII

Khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt Văn kiện Đại hội XIII

Tổng kết công tác đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII và những định hướng giai đoạn mới

Tổng kết công tác đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII và những định hướng giai đoạn mới

Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

Quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Quan hệ đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đối ngoại góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đối ngoại góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Để 'tiếng chiêng' của đối ngoại Việt Nam mãi vang xa…

Để 'tiếng chiêng' của đối ngoại Việt Nam mãi vang xa…

'Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế'

'Việt Nam sẵn sàng làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế'

Hình ảnh Việt Nam rất tốt đẹp đối với cộng đồng quốc tế

Hình ảnh Việt Nam rất tốt đẹp đối với cộng đồng quốc tế

Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Chính sách ngoại giao mà dự thảo Văn kiện nêu sẽ nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Chính sách ngoại giao mà dự thảo Văn kiện nêu sẽ nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Ngoại giao Việt Nam với trọng trách 'mở đường'

Ngoại giao Việt Nam với trọng trách 'mở đường'

Thứ trưởng Ngoại giao: Lần đầu tiên văn kiện Đại hội nêu rõ ba 'trụ cột' đối ngoại

Thứ trưởng Ngoại giao: Lần đầu tiên văn kiện Đại hội nêu rõ ba 'trụ cột' đối ngoại

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chia sẻ về 3 trụ cột trong công tác đối ngoại

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chia sẻ về 3 trụ cột trong công tác đối ngoại

Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong cho quá trình phát triển và đổi mới đất nước

Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong cho quá trình phát triển và đổi mới đất nước

Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ